CE-Vietnam.com

    logo
 
Các thiết bị đã phát triển và có mặt ở Việt Nam
 
Nghiên cứu và đào tạo
 
Quy trình ứng dụng
 
Kiến thức cơ bản - điện di mao quản      Kiến thức cơ bản - cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc
Các thiết bị đã phát triển và triển khai: Các quy trình phân tích đã phát triển:
Thiết bị phân tích hiện trường đa chỉ tiêu phiên bản đơn giản Phân tích các ion đa lượng trong nước mặt và nước ngầm
Thiết bị quan trắc hiện trường đa chỉ tiêu hoàn toàn tự động Phân tích amoni, nitrat, nitrit trong nước ngầm
Thiết bị phân tich hiện trường đa chỉ tiêu bán tự động Phân tích phốt phát trong môi trường nước
Cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc
 
Các sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển:
• Thiết bị phân tich hiện trường đa chỉ tiêu hoàn toàn tự động
• Thiết bị phân tich đa kênh tự động
• Cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc đa kênh
• Cảm biến đo quang cho phân tích điện di mao quản hiện trường
Loading...