CE-Vietnam.com

    logo

Các ứng dụng khác

Đánh giá chất lượng nhiên liệu sinh học (bio-diesel)

  • •  Ứng dụng hiện đang do CETASD triển khai thực hiện
  • •  Các ion chỉ thị chất lượng bio-diesel : Na+, K+, Mg2+, Ca2+ và các axit hữu cơ nhỏ (formate, acetate, propionate)

 

Định lượng glutelin trong lúa gạo và ngũ cốc

  • •  Ứng dụng hiện đang do một trường đại học tại miền Bắc phối hợp cùng khoa Hóa Học (ĐH KHTN) thực hiện

 

Kiểm soát hàm lượng phân bón NPK tại các khu đất tưới tiêu nông nghiệp

  • •  Ứng dụng hiện đang do một đơn vị quan trắc môi trường phối hợp triển khai

 

Đánh giá chất lượng nước trong các lò hơi của nhà máy nhiệt điện

  • •  Ứng dụng hiện đang trong giai đoàn chờ triển khai

 

Phân tích đồng thời hàm lượng các nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ

  • •  Ứng dụng hiện đang do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) triển khai
  • •  Đối tượng ứng dụng : dung dịch sơn phủ và các mỏ quặng
Loading...