CE-Vietnam.com

    logo

Mục tiêu của CE-Vietnam:

 • Phát triển và phổ biến các dòng thiết bị phân tích đa chỉ tiêu, gọn nhẹ, vận hành đơn giản, lắp đặt tại nội địa và phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam
 • Phát triển các quy trình phân tích đi kèm cho các đối tượng của quan trắc môi trường và kiểm soát an toàn thực phẩm
 • Phát triển một hướng nghiên cứu mới về hóa phân tích phù hợp với nguồn kinh phí cho khoa học còn eo hẹp tại Việt Nam, với sản phẩm đầu ra là các công trình được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế
 • Cung ứng giải pháp hoàn chỉnh về kỹ thuật điện di mao quản trong ngành hóa phân tích (bao gồm triển khai thiết bị, đề xuất đề tài và tổ chức tập huấn) nhằm phục vụ cho đào tạo cấp đại học và sau đại học tại Việt Nam

Hoàn cảnh ra đời và vài nét chính về CE-Vietnam:

Hiện tại ở Việt Nam, nhu cầu quan trắc kiểm tra chất lượng nước và kiểm soát an toàn thực phẩm đã và đang là các vấn đề cấp bách. Đơn cử như nước ngầm vốn được người dân thường xuyên sử dụng như nguồn cấp nước sinh hoạt hàng ngày tại nhiều nơi đã bị ô nhiễm amoni và thạch tín nặng nề. Các kiểm tra đánh giá đa chỉ tiêu chất lượng nguồn nước và thực phẩm thường phải thực hiện với các hệ thống phân tích nhập ngoại với giá thành từ vài chục đến vài trăm ngàn đô la. Chi phí đầu tư và duy trì đắt đỏ, cùng với yêu cầu cao về nhân lực vận hành khiến cho các thiết bị này chỉ có thể triển khai được ở các đơn vị tuyến trung ương. Việc thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng nguồn nước và thực phẩm ngay tại tuyến cơ sở với điều kiện ngân sách hạn hẹp hầu như không thực hiện được.

Xét trên phương diện đào tạo và nghiên cứu khoa học thực nghiệm, hàng năm ở Việt Nam không có nhiều các công trình có thể đăng lên các tạp chí uy tín quốc tế. Sở dĩ như vậy bởi chi phí cho đầu tư thiết bị và duy trì hoạt động khoa học thương tốn kém, nhiều khi vượt qua khả năng chi trả của các đơn vị nghiên cứu đào tạo. Ngay cả khi có kinh phí để mua thiết bị, việc thiếu nhân lực có chuyên môn và khả năng phát sinh chi phí từ các vật liệu tiêu hao cũng cản trở đáng kể các hoạt động này.

CE-Vietnam ra đời nhằm góp phần tìm lời giải cho hai vấn đề nêu trên, thông qua việc chuyển giao về và phổ biến ở Việt Nam kỹ thuật phân tích điện di mao quản (CE) kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc. Đây là một kỹ thuật phân tích đơn giản, không đòi hỏi nhiều chi phí để đầu tư trang thiết bị và duy trì vận hành. Mặc dù một bộ thiết bị điện di mao quản thương phẩm nhập ngoại với cảm biến đo đi kèm có giá thành không dưới 40 – 50 nghìn đô la, chi phí để lắp đặt một bộ điện di mao quản và cảm biến đo đơn giản với hiệu quả tương đương thấp hơn nhiều lần con số này. Thông qua các hoạt động đồng bộ, bao gồm nghiên cứu lắp đặt trang thiết bị, phát triển các ứng dụng phân tích và tham gia đào tạo nhân lực, CE-Vietnam hy vọng có thể đưa ra được một giải pháp phù hợp cho các vấn đề đã nêu.

CE-Vietnam được chính thức ra mắt vào tháng 03 năm 2014 nhằm cập nhật và chuyển tải thông tin về các hoạt động liên quan đến phát triển các giải pháp phân tích đơn giản và giá rẻ phục vụ cho quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm.

Các thành viên chính của CE-Vietnam đều đã hoặc đang công tác tại nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị phân tích của giáo sư Peter C. Hauser thuộc trường đại học Basel, Thụy Sỹ. Đây là nhóm nghiên cứu đi tiên phong trên thế giới về phát triển các dòng thiết bị phân tích đa chỉ tiêu xách tay theo nguyên lý điện di mao quản. Đây cũng là một trong hai nhóm mạnh nhất trên thế giới về phát triển cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc, với sản phẩm đã được thương mại hóa bởi hãng eDAQ của Úc.

Các hoạt động R&D của CE-Vietnam được đầu tư tài chính và hỗ trợ cơ sở hạ tầng khoa học từ các chương trình của Bộ Công Thương, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, đại học Quốc Gia Hà Nội hay thông qua hợp tác với nhóm nghiên cứu khoa học phân tích của trường đại học Basel, Thụy Sỹ.

Hai đơn vị chính thực hiện các hoạt động triển khai thiết bị, phát triển quy trình phân tích và đào tạo nhân lực cấp đại học và sau đại học bao gồm :
 • Trung tâm Công Nghệ Môi Trường và Phát Triển Bền Vững (CETASD) – đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Trung tâm Công Nghệ Môi Trường và Phát Triển Bền Vững (CETASD, đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai nghiên cứu và đào tạo nhân lực về kỹ thuật điện di mao quản kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc từ năm 2008. Hàng năm, CETASD vẫn cử cán bộ sang Basel, Thụy Sỹ để học tập và cập nhật các kỹ thuật phát triển thiết bị mới.

   Hiện tại, CETASD đang phụ trách phát triển các dòng thiết bị điện di mao quản hiện trường phiên bản đơn giản hay phiên bản tự động cùng với các quy trình phân tích cho ứng dụng quan trắc môi trường.
 • Bộ môn Hóa Phân Tích – khoa Hóa Học – Đại học Khoa Học Tự Nhiê
  • Bộ môn Hóa Phân Tích (khoa Hóa Học, đại Học Khoa Học Tự Nhiên) là một trong hai đơn vị chủ chốt phát triển quy trình phân tích cho kỹ thuật điện di mao quản kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc, ứng dụng cho phân tích thực phẩm và kiểm tra ô nhiễm môi trường nước. Đây cũng là 1 trong hai đơn vị đào tạo nhân lực cho CE-Vietnam ở trình độ đại học và sau đại học.

Loading...