CE-Vietnam.com

    logo

Liên hệ

        Phụ trách chung:

 • TS. Mai Thanh Đức
  Trung tâm nghiên cứu Công Nghệ Môi Trường và Phát Triển Bền Vững (CETASD – đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) ; 334 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
  Email: maithanhduc83@gmail.com; thanhduc.mai@unibas.ch  
 • ThS. Bùi Duy Anh
  Nghiên cứu sinh tại khoa Hóa Học, đại học Basel, Thụy Sỹ; Petersplatz 1, CH-4003 Basel,  Thụy Sỹ
  Email: buiduyanh125@gmail.com
 • Các thành viên sáng lập CE-Vietnam

  • GS.TS. Phạm Hùng Việt
   • GS. TS. Phạm Hùng Việt hiện đang là giám đốc trung tâm CETASD, thuộc trường đại học khoa Học Tự Nhiên, đại học Quốc Gia Hà Nội. Giáo sư Việt là người đầu tiên mở ra hướng nghiên cứu về điện di mao quản kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc ở Việt Nam thông qua việc thiết lập hợp tác khoa học với nhóm nghiên cứu của GS. Peter C. Hauser tại trường đại học Basel, Thụy Sỹ. GS Việt đã và đang là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (từ cấp đại học quốc gia đến cấp bộ) về phát triển thiết bị điện di mao quản hiện trường cùng quy trình phân tích đi kèm ứng dụng cho quan trác chất lượng môi trường nước.
  • TS. Mai Thanh Đức
   • TS. Mai Thanh Đức (CETASD, đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) là tác giả của các hệ thiết bị điện di mao quản kết nối với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc (xách tay, tự động, bán tự động) đang có mặt tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sỹ tại đại học Basel, Thụy Sỹ (năm 2011), tiến sỹ Đức tham gia vào nhiều đề tài khoa học với tư cách là thành viên chủ chốt nhằm chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ chế tạo thiết bị điện di mao quản hiện trường về Việt Nam. Hiện tại, TS. Đức đảm nhiệm vai trò tư vấn và tạo kết nối cho các hoạt động R&D của CE-Vietnam.

  • TS. Dương Hồng Anh
   • TS. Dương Hồng Anh (CETASD, đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) là người trực tiếp điều phối các hoạt động R&D tại CETASD về phát triển các thiết bị điện di mao quản xách tay, tự động cùng các quy trình phân tích đi kèm cho ứng dụng quan trắc môi trường nước.
  • TS. Nguyễn Thị Ánh Hường
   • TS. Nguyễn Thị Ánh Hường (khoa Hóa Học – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên) là người phụ trách các hoạt động của CE-Vietnam tại khoa Hóa Học (đại học khoa học tự nhiên), bao gồm : phát triển quy trình phân tích ứng dụng cho các đối tượng thực phẩm và môi trường nước, đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học . Tiến sỹ Hường từng là cán bộ Việt Nam đầu tiên công tác và học tập tại nhóm nghiên cứu điện di mao quản của GS Peter C. Hauser (trường đại học Basel, Thụy Sỹ). Cùng với GS Phạm Hùng Việt (CETASD), TS. Hường là người đầu tiên ở Việt Nam phát triển kỹ thuật điện di mao quản kết hợp với cảm biến đo độ dẫn không tiếp xúc, đi tiên phong trong ứng dụng phân tích thạch tín trong nước ngầm bằng kỹ thuật này.

  • ThS. Bùi Duy Anh
   • ThS. Bùi Duy Anh hiện đang làm việc tại nhóm nghiên cứu của GS Peter C. Hauser (đại học Basel, Thụy Sỹ) theo chương trình đào tạo tiến sỹ với dự án phát triển các cảm biến đo quang dùng cho điện di mao quản hiện trường. Cùng với TS. Mai Thanh Đức, ThS. Duy Anh đảm nhiệm vai trò tư vấn và tạo kết nối cho các hoạt động R&D của CE-Vietnam.

      Đơn vị triển khai các hoạt động đào tạo và R&D:

  • Trung tâm nghiên cứu Công Nghệ Môi Trường và Phát Triển Bền Vững (CETASD – đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội)
   334 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
   Tel: 84-4-3-8587964; Fax: 84-4-3-858 8152
  • Bộ môn Hóa Phân Tích – khoa Hóa Học – đại học Khoa Học Tự Nhiên – đại học Quốc Gia Hà Nội
   19 – Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – Hà Nội
   Tel: 84-4-3-8261856
 • Nhóm tư vấn chuyên môn

  • GS.TS. Phạm Hùng Việt
   Triển khai thiết bị và phát triển quy trình CE-C4D
   Email: vietph@hn.vnn.vn

   TS. Mai Thanh Đức
   Phát triển thiết bị và quy trình CE-C4D
   Email: maithanhduc83@gmail.com

   TS. Dương Hồng Anh
   Triển khai thiết bị và phát triển quy trình CE-C4D
   Email: hoanggianga0@gmail.com

   TS. Nguyễn Thị Ánh Hường
   Phát triển quy trình CE-C4D
   Email: huongiii@yahoo.com

   TS. Đoàn Thị Kiều Oanh
   Phát triển các kỹ thuật làm giàu đi kèm cho CE-C4D
   Email: oanh_dtk80@yahoo.com

   ThS. Bùi Duy Anh
   Phát triển thiết bị CE và các cảm biến đo đi kèm
   Email: buiduyanh125@gmail.com

   ThS. Phạm Thị Thanh Thủy
   Phát triển quy trình CE-C4D và các ứng dụng đi kèm
   Email: pttthuy1708@hotmail.com
Loading...