CE-Vietnam.com

    logo

Định lượng các i-on cơ bản chỉ thị chất lượng nước
(Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, K+, NH4+, Ca2+, Na+ và Mg2+)

Phân tích nước sông hồ

 • • Ứng dụng do CETASD (ĐH KHTN) triển khai
 • • Thí điểm tại 9 hồ trên địa bàn Hà Nội: Hồ Tây, Trúc Bạch, Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Mẫu, Bảy Mẫu, Thanh Nhàn, Đống Đa và Hoàn Kiếm
 • •  Kết quả đo được đối chứng với phương pháp tiêu chuẩn (IC, AAS và UV) với sai số ≤ 10 %

 

Phân tích nước ngầm


 • • Ứng dụng do CETASD (ĐH KHTN) triển khai
 • • Đo thí điểm tại các giếng nước ngầm tại Vạn Phúc - Hà Tây (Hà Nội)
 • • Kết quả đo được đối chứng với phương pháp tiêu chuẩn (IC, AAS và UV)với sai số ≤ 10 %

 

Phân tích thạch tín (Asen vô cơ AsIII và AsV) trong nước ngầm


 • •  Ứng dụng do CETASD và khoa Hóa Học (ĐH KHTN) triển khai
 • •  Giới hạn định lượng với As(III) là 15 ppb
 • •  Đo thí điểm tại 15 giếng nước ngầm tại Vạn Phúc - Hà Tây (Hà Nội)
 • •  Kết quả đo được đối chứng với phương pháp tiêu chuẩn (AAS) với sai số nhỏ hơn 5 %
 • •  Một phần nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí quốc tế Electrophoresis 28, 3500-3506 (2007)

 

Phân tích một số kim loại nặng trong nước

 

Phân tích ion cyanua (CN-) trong nước

 • •  Ứng dụng do CETASD (ĐH KHTN) triển khai
 • •  Giới hạn phát hiện (LOD): 33 µM (~ 0,9 mg/L CN-)

 

Phân tích một số anion hữu cơ (formate, acetate, propionate)
trong mẫu nước của bể xử lý nước thải yếm khí

 • • Ứng dụng do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) triển khaii
Loading...