CE-Vietnam.com

    logo

Phân tích y dược

Định lượng salbutamol trong các thuốc chữa viêm phế quản

  • •  Ứng dụng do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) triển khai với giới hạn định lượng cho salbutamol là 2 ppm
  • •  Kết quả đo được đối chứng với phương pháp tiêu chuẩn (HPLC-MS), với sai số nhỏ hơn 10 %
  • •  Kết quả đã công bố trên tạp chí quốc tế Journal of Chromatography A, 1360, 305-311 (2014)

 

Định lượng một số thuốc chống động kinh trong chế phẩm và dịch sinh học

  • •  Ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển
  • •  Ứng dụng do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) và trường đại học Dược Hà Nội phối hợp triển khai

 

Định lượng kháng sinh Polymyxin B và Neomycin B
trong chế phẩm thuốc mỡ điều trị nhiễm nấm ngoài da

  • •  Ứng dụng đang trong giai đoạn phát triển
  • •  Ứng dụng do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) và trường đại học Dược Hà Nội phối hợp triển khai

 

Phân tích hàm lượng glucosamine trong thuốc bổ xương khớp

  • •  Ứng dụng do khoa Hóa Học (ĐH KHTN) phụ trách triển khai
Loading...