CE-Vietnam.com

    logo

Các quy trình phân tích đang trong giai đoạn phát triển

  • - Xác định hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm
  • - Xác định hàm lượng asen trong nước ngầm (cải thiện hạ thấp giới hạn phát hiện)
  • - Xác định hàm lượng cyanua trong nước thải công nghiệp
  • - Xác định hàm lượng đường hóa học trong thực phẩm
  • - Xác định hàm lượng chất bảo quản trong đồ uống giải khát
  • - Phân tích phát hiện ma túy, thuốclắc
  • - Phân tích hàm lượng oxalic (tác nhân gây sỏi thận) trong thực phẩm
Xin trực tiếp liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

Loading...