CE-Vietnam.com

    logo

Các quy trình phân tích đang trong giai đoạn phát triển

 • - Xác định hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm
 • - Xác định hàm lượng asen trong nước ngầm (cải thiện hạ thấp giới hạn phát hiện)
 • - Xác định hàm lượng cyanua trong nước thải công nghiệp
 • - Xác định hàm lượng đường hóa học trong thực phẩm
 • - Xác định hàm lượng chất bảo quản trong đồ uống giải khát
 • - Phân tích phát hiện ma túy, thuốclắc
 • - Phân tích hàm lượng oxalic (tác nhân gây sỏi thận) trong thực phẩm

Các quy trình phân tích đã phát triển

 • - Xác định hàm lượng các anion và cation đa lượng trong nguồn nước nguồn nước
  (Na+, Ca2+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-)
 • - Xác định hàm lượng amoni trong nguồn nước
 • - Xác định hàm lượng phốt phát trong nước
 • - Xác định hàm lượng asen trong nước ngầm (từ 100 ppb trở lên)
Xin trực tiếp liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

Loading...